มะนาว พืชผักที่ทานได้

มะนาว ประโยชน์สรรพคุณ และโทษผลเสียของมะนาว

มะนาว (lemon) เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการปรุงรสชาติอาหาร